Inovatívnych vzdelávacích projektov je na Slovensku niekoľko stoviek. Svojím počtom a rozsahom aktivít sú dokonca početnejšie a zaujímavejšie ako v mnohých vyspelých krajinách, ale zápasia s nezáujmom štátu, nedostatkom finančných zdrojov, a ich organizátori aj s nedostatkom príležitostí na vlastné vzdelávanie a odborný rast. V týchto poväčšinou nezávislých a neziskových projektoch je koncentrovaný pozoruhodný talent, ktorý púta pozornosť aj v zahraničí. Napriek veľkej vynaloženej energii a dlhoročným skvelým výsledkom sa však inovátorom na domácej scéne nedostáva uznanie a podpora, vďaka ktorej by dokázali budovať stabilné, dlhodobo udržateľné organizácie a znásobovať svoj impact.

My v Eduvaluetu chceme byť pre nich.

Vízia

Našou víziou je otvorený vzdelávací ekosystém, ktorý:

  • inšpiruje pre kariéru a podnikavosť v oblasti vzdelávania
  • generuje a podporuje kvalitné vzdelávacie projekty a ich unikátne know how šíri ďalej
  • ovplyvňuje celoslovenský vzdelávací systém smerom ku kvalite a potrebným reformám
  • priťahuje nových donorov z biznisu a z radov filantropov, čím kultivuje aj slovenské podnikateľské prostredie
  • formuje spoločenské povedomie o dôležitosti vzdelávania, tak aby boli na Slovensku vzdelávanie a inovácie jednou z top priorít

Misia

Našou misiou je prinášať inovatívnym vzdelávacím projektom nielen financie, ale aj expertízu z oblasti budovania stabilných a udržateľných organizácií. Taktiež prinášame príležitosti na prepájanie vzdelávacích organizácií (ich lídrov, tímov, aj komunít podporovateľov a absolventov ich programov) a podporujeme zdieľanie ich unikátneho know how.

Vo všetkých aktivitách máme špeciálne na zreteli mladú generáciu, ktorú sa snažíme nadchnúť pre podnikavosť a prinášať jej potrebné zručnosti.

Tomáš Hasala

CEO

Terézia Mihalovič Lukáčová

Martin Šramko