Na Slovensku sa realizujú stovky inovatívnych projektov vo vzdelávaní. Eduvalue ich mapuje, prepája a rozvíja na jednom online mieste. Tento prehľad slúži ako cenný zdroj aktuálnych informácií pre organizácie, školy, samosprávy, firmy, donorov, rodičov, študentov a inovátorov. 

Mapovanie zároveň inšpiruje vznik nových projektov tým, že identifikuje a vypĺňa existujúce medzery vo vzdelávaní. Zároveň slúži ako pomôcka pre prepájanie existujúcich iniciatív. 

Takýto prehľad tiež vysiela signál spoločnosti o dôležitosti vzdelávania ako kľúčovej témy. Mapovanie je realizované v spolupráci s platformou GROWNi

Máš tip na edu-inováciu, projekt či organizáciu? Poď s nami mapovať. 

MÁM TIP

Potrebujeme ukazovať pozitívne príklady vo vzdelávaní, ktoré inšpirujú ďalších. Eduvalue reaguje na zahltenie spoločnosti negatívnymi informáciami, vrátane tých o vzdelávaní. Napriek negatívnemu obrazu na Slovensku vo vzdelávaní funguje paralelný inovačný systém, ktorý priťahuje značné množstvo talentu a zaujíma aj zahraničie svojou kvalitou a rozsahom. 

Aj v štátnom a formálnom vzdelávaní došlo v posledných rokoch k zaujímavým posunom, o ktorých sa veľmi málo hovorí. Chceme zdôrazniť tieto úspechy a ukázať, že zmeny sa už dejú a že má zmysel ďalej ich škálovať. Prostredníctvom povzbudenia inovátorov a rozhodovacích orgánov môžeme inšpirovať ich, ako aj mladých ľudí k ďalším pozitívnym aktivitám. 

Veríme, že Slovensko môže byť do 10 rokov krajinou, ktorá bude patriť medzi svetovú špičku v oblasti inovácií vo vzdelávaní. 

Pomôž šíriť osvetu o vzdelávaní, zdieľaj inovácie na sociálnych sieťach s označením #Eduvalue.

Našou snahou je prinášať inovatívnym vzdelávacím projektom know-how, ktoré im pomôže stať sa dlhodobo udržateľnými, škálovať a zväčšovať dopad svojich aktivít. 

Vlastnými kapacitami prinášame inovátorom expertízu v oblastiach ako je budovanie organizácie, nastavenie vízie, stratégie a hodnôt, manažment a budovanie tímov, kultúra organizácie, udržateľnosť (zdravý biznis model, diverzifikácia zdrojov), spolupráca s firmami, fundraising od súkromných donorov alebo marketing.

Do prenosu “biznis know-how” sa snažíme vtiahnuť aj množstvo odborníkov/čiek z praxe, ktorí hľadajú cesty, ako byť pre inovátorov užitoční a pomôcť znásobiť ich impact. Cieľom Eduvalue je šíriť skúsenosti zo špičkových firiem do vzdelávacích projektov – prepájame preto inovátorov s mentormi/kami, ktorí im pomáhajú posúvať sa vpred.  

Máš tip na vzdelávací projekt, ktorý potrebuje pomoc? Poznáš expertov či firmu, ktorí chcú pomôcť inováciám vo vzdelávaní? Daj nám, prosím, vedieť na: terezia@eduvalue.sk

Bez prepájania nedokážeme identifikovať, v čom si vieme pomôcť či ako spolupracovať. Silným pilierom Eduvalue je prepájanie, vďaka čomu budujeme dôveru medzi inováciami a inovátormi vo vzdelávaní. 

Využívame na to formát pracovných skupín. Tie cez pravidelné stretnutia riešia konkrétne výzvy, ktorým projekty čelia. Formát pracovných skupín je postavený na dôvere a realizácii akčných krokov s cieľom dopadu. Spolu tvoríme väčší dopad, nielen o ňom hovoríme.

Fungujúce pracovné skupiny

  • Rozvojové programy neformálneho vzdelávania
  • Inovatívne základné a stredné školy
  • Rozvoj učiteľov cez project-based learning

Chceš vytvoriť vlastnú skupinu? Máš tip, aká skupina dnes chýba? Daj nám, prosím, vedieť na: martin@eduvalue.sk