"Hovorme o tom, čo je na Slovensku vo vzdelávaní dobré – inšpirujme sa navzájom a dávajme si podporu, pretože akokoľvek to znie prekvapivo, pri pohľade pod povrch je Slovensko v oblasti vzdelávania krajinou inovácií."

Tomáš Hasala

CEO Eduvalue

Na Slovensku popri oficiálnom štátnom systéme funguje niekoľko stoviek súkromných, nezávislých, zväčša neziskových vzdelávacích projektov, ktoré držia krok so svetom. Ide o inovácie priamo od učiteľov, na školách, od inovátorov/iek vo vzdelávaní, vo firmách, s cieľom podporovať a rozvíjať mladých ľudí.

Pomôžte nám zmapovať inovácie vo vzdelávaní na Slovensku.

Napriek minimálnej podpore svojou kvalitou a rozsahom mnohé z nich budia pozornosť aj v zahraničí. A my doma o nich potrebujeme hovoriť a podporovať ich, aby tisícky ľudí, ktorí tvoria ich tímy, dokázali ďalej rásť a postupne reformovať celý vzdelávací systém. Buďte s nami pri tom.

#mapujeme #prepajame #rozvijame